Konferencija „Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju“

Agenda konferencije

Za konferenciju se možete prijaviti do 31.3.2017. godine popunjavanjem formulara.

Kotizacija iznosi 1500 dinara i podrazumeva: prisustvovanje predavanjima, radni materijal, uverenje (jedan dan =  1 bod), ručak i osveženje u pauzama.

Prateći program konferencije je izložba robota, arduina i učeničkih i nastavničkih dostignuća u programiranju robota.

Prijava radova za izložbu robota je do 31. marta 2017. na kontakt@skolaepa.com

Свиђа ми сеПрикажи још реакција

Коментар

Konferencija EPA 2016

logo EPA 2016

КАКО ОБРАЗОВАТИ ДЕЦУ ЗА БУДУЋНОСТ?

Kонференцијa „Информационо-комуникационе технологије у образовању – стуб развоја друштва заснованог на знању“,  у организацији Средње школе за економију, право и администрацију – ЕПА, одржана је 24.2.2016. године, на „Коларцу“ уз учешће око 170 наставника основних и средњих школа, представника стручних удружења, друштава и привредника.

Уводну реч на конференцији дали су Снежана Марковић, помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја и Сава Савић, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација. Они су изнели заједничко запажање да ова два министраства раде усаглашено на остварењу заједничког циља – да школа ученике мора оспособити за живот и рад у дигиталном друштву које нас окружује, што је и један од закључака ове конференције.

Најављене су и промене у наставним плановима и програмима уз учешће наставника, који свој допринос треба да дају управо добрим решењима до којих су дошли у пракси.

Наставници основних и средњих школа показали су практичне примере ефикасне примене ИК технологија у настави различитих предмета, из којих се види да је могуће пронаћи начине да школско градиво приближе данашњем ђаку. Нарочито добре резултате показује мултидисциплинарни приступ уз употребу савремених технологија. Оваквим приступом развијају се добре навике код ученика да савремену технологију користе сврсисходно, а не само за забаву. Ангажовањем ученика у примени ИКТ у школи подстиче се развој њихових способности мишљења, критичког размишљања, учи их да раде у тиму, да планирају да стичу вештине потребне за будућност. Тако их припремамо за даље школовање, живот и рад у друштву какво их, по изласку из школе очекује.

Један од закључака ове конференције је и да савремени ученик јесте дигитално спретан али не и дигитално компетентан. Изнета је потреба за увођењем информатике као обавезног предмета већ од млађих разреда основне школе, да би се тада стечена дигитална знања и развијено логичко размишљање могли даље градити кроз коришћење савремених технологија у свим предметима.

Заједнички је став свих учесника конференције да у образовном систему информатика не сме бити сама себи сврха, већ да је суштина у развијању других компетенција код ученика кроз примену ИКТ-а у настави већине предмета.

Конференција ЕПА 2016.

logo EPA 2016

Средња школа за економију, право и администрацију, ЕПА организује своју прву годишњу конференцију, „Информационо-комуникационе технологије у образовању – стуб развоја друштва заснованог на знању“, која ће бити одржана у Задужбини Илије М. Коларца, Студентски трг бр. 5, Београд, 24. фебруара 2016. године, са почетком у 09:30 сати.

Конференција је намењена образовним институцијама и свима онима који на различитим нивоима ангажовања учествују у процесу образовања, као и онима који могу да понуде решења за потребе савременог образовања.

На конференцији ће се кроз стручна саопштења запослених у образовним установама и привреди изнети позитивна искуства у примени ИКТ у образовању.

Конференција је одобрена од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања као стручни скуп, а подршку Конференцији за сада су потврдили: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство телекомуникација, Удружење Е-развој, Привредна комора Београда, Асоцијација информатичких друштава Србије – ЈИСА, Коларчева задужбина, Педагошко друштво информатичара Србије и Друштво за информатику Србије.

Помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја, Снежана Марковић и помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација, Сава Савић даће уводну реч на Конференцији.

Савремено друштво захтева добро познавање и коришћење информационо-комуникационих технологија у свим аспектима свог функционисања. У време када формално образовање губи своју снагу, потребно је да наставници овладају могућностима примене ИК технологије у наставном процесу, уз максимално укључивање ученика.

Група наставника основних и средњих школа који презентују своја искуства показују да је могуће пронаћи начине да школско градиво сваког предмета приближе данашњем ђаку, који од почетка свог школовања одраста и образује се окружен савременим технологијама. Наставници ће ставити акценат на искуства са подстицањем ученика да ИК технологије користе за учење, подједнако радо као и за забаву.

Сматрамо да је за јавност значајно да се упозна са настојањима наставника у образовним установама да у свом раду буду у корак са временом и да наставно градиво учине занимљивим. Настава која је организована уз сврсисходну примену ИК технологија омогућава ученицима добру основу за даље школовање и рад.

Са жељом да ослободи наставнике финансијског притиска, који је један од главних разлога за неиспуњавање законске обавезе стручног усавршавања, организатор је одлучио да учешће на Конференцији буде без котизације.

Агенда конференције

Пријављивање за конференцију.