JAVNI ČAS – „JAVNI NASTUP“

Jednog naizgled običnog septembarskog dana, nastavnica informatike, Bojana Satarić i nastavnik agencijsko-hotelijerskog poslovanja, Dr Miloš Tucović, organizovali su javni čas sa temom “Javni nastup” za učenike drugog i trećeg razreda.

Učenici obrazovnog profila turistički tehničari, predstavili su elemente turizma, dok su ekonomski tehničari prisustvovali javnom času i učili od svojih starijih drugara.

Mnogo je naučeno o načinu izlaganja. Javni čas je bio posvećen korelaciji predmeta agencijsko-hotelijerskog poslovanja i savremene poslovne korespondencije. Nadamo se da ćemo imati još prilika da prisustvujemo ovako kreativnim i organizovanim časovima.

 

Sekcija nastavnika informatike Srbije

Nacionalni prosvetni savet na sledećoj sednici razmatra plan nastave i učenja za prvi razred gimnazije. Ukoliko želite da se aktivno uključite sa svojim sugestijama i predlozima, prijavite se za sastanak Sekcije nastavnika informatike Srbije. Sastanak će biti u Devetoj beogradskoj gimnaziji, 17.4.2018. sa početkom u 17 sati.

Molimo Vas da
Popunite prijavu.

Ukoliko želite da postanete član Sekcije nastavnika informatike Srbije, popunite prijavu.